Obiskovanje Device Marije

 

7.30:

++ Frančiška ŽELEZNIK in Marija ROZINA 

 

19.00:

v čast Materi Božji

+ Janez GORENC