bl. Alojzij Grozde

 

6.30:

+ Leopoldina NOVAK 

 

8.30:

za župljane

+ Vernika KOŽELJ 

 

10.00:

+ Drago KORPAR, obl.

++ Franc in družina KOGOVŠEK

 

11.00:

maša v Domu starejših občanov

 

11.30:

++ Stane in Anica ZAGRADNIK, obl. 

+ Pepca ZORE

 

19.00:

v zahvalo