Obletnica posvetitve ljubljanske stolnice

 

7.30:

za zdravje 

 

19.00:

+ Jože GREBENC

+ Cilka PAJK, 30. dan