Sv. Atanazij, škof, cerkveni učitelj

 

7.30:

za Cerkev 

 

19.00:

+ Stanislav MAČEK

++ družina REPAR in Anton STRAH