Sv. Katarina Sienska, devica in cerkvena učiteljica

 

6.30:

+ Ana DRAKSLER 

 

8.30:

za župljane

++ starši, bratje in sestre SAMSA 

 

10.00:

++ Franc in Terezija HEDŽET

++ družina TRILAR 

 

11.00:

maša v Domu starejših občanov

 

11.30:

+ Mihael PUIZDAR, obl.

++ družina VOVK 

 

19.00:

+ Marija GREGORI