Sv. Evzebij, škof

 

7.30:

za naše dobrotnike 

 

19.00:

++ družini FILIP in LOVŠIN

+ Ivana GABROVŠEK, obl.