VELIKONOČNI PONEDELJEK

 

8.30:

+ Katarina in Rudolf BRECELJNIK 

 

17.00:

+ Janez TURK, obl. 

 

19.00:

+ Jože FLORJANČIČ

+ Marko ČOLIČ