Sv. Evgenija, mučenka

 

7.30:

+ Robi, obl. 

 

19.00:

++ Jurij KOBETIČ ter Marija in družina HABIANIČ

+ Ivanka FAJDIGA

+ Rozalija PEV