Sv. Ludovika de Marillac, redovnica

 

7.30:

++ Janez in Mihael FUS ter starši ŠELIKAR

 

19.00:

+ Klemen PODOBNIK

++ Amalija in Loni DEJAK

++ družina VEHOVEC