7.30:

++ Frančiška in družina HVALA

++ družina LOGAR

 

19.00:

+ Marija JAVORŠEK

++ družina PIŠLER