Litanijska molitev svetega očeta Frančiška

Litanijska molitev

ČASTIMO TE, O GOSPOD.
Pravega Boga in pravega človeka, resnično navzočega v tem presvetem zakramentu:
Častimo te, o Gospod.

Svojega Odrešenika, Boga z nami, zvestega in bogatega v usmiljenju:
Častimo te, o Gospod.

Kralja in Gospoda stvarstva in zgodovine:
Častimo te, o Gospod.

Zmagovalca nad grehom in smrtjo:
Častimo te, o Gospod.

Človekovega prijatelja, ki si vstal in živiš na Očetovi desnici:
Častimo te, o Gospod.

 

VERUJEMO VATE, O GOSPOD.
Edinorojeni Sin Očeta, ki si prišel iz nebes za naše odrešenje:
Verujemo vate, o Gospod.

Nebeški zdravnik, ki se sklanjaš nad našo bedo:
Verujemo vate, o Gospod.

Žrtvovano jagnje, ki se daruješ, da nas odkupiš od zla:
Verujemo vate, o Gospod.

Dobri Pastir, ki daješ življenje za čredo, ki jo ljubiš:
Verujemo vate, o Gospod.

Živi kruh in zdravilo nesmrtnosti, ki nam daješ večno življenje:
Verujemo vate, o Gospod.

 

REŠI NAS, O GOSPOD.
Satanove oblasti in zapeljivosti sveta:
Reši nas, o Gospod.

Napuha in prevzetnosti, češ da zmoremo brez tebe:
Reši nas, o Gospod.

Prevar strahu in stiske:
Reši nas, o Gospod.

Nejevere in obupa:
Reši nas, o Gospod.

Trdosrčnosti in nesposobnosti, da bi ljubili:
Reši nas, o Gospod.

OBVARUJ NAS, O GOSPOD.
Vsakršnega zla, ki prizadeva človeštvo:
Obvaruj nas, o Gospod.

Lakote, pomanjkanja in sebičnosti:
Obvaruj nas, o Gospod.

Bolezni, epidemij in strahu pred bratom:
Obvaruj nas, o Gospod.

Norosti, ki pustoši, neusmiljenih interesov in nasilja:
Obvaruj nas, o Gospod.

Prevar, lažnih novic in manipuliranja s človekovo vestjo:
Obvaruj nas, o Gospod.

POTOLAŽI NAS, O GOSPOD.
Poglej na svojo Cerkev, ki prečka puščavo:
Potolaži nas, o Gospod.

Poglej na človeštvo, strto od strahu in stiske:
Potolaži nas, o Gospod.

Poglej na bolnike in umirajoče, ki jih stiska osamljenost:
Potolaži nas, o Gospod.

Poglej na zdravnike in zdravstvene delavce, izčrpane od naporov:
Potolaži nas, o Gospod.

Poglej na politike in upravitelje, ki nosijo breme odločanja:
Potolaži nas, o Gospod.


DAJ NAM SVOJEGA DUHA, O GOSPOD.
V uri preizkušnje in zablodelosti:
Daj nam svojega Duha, o Gospod.

V skušnjavi in krhkosti:
Daj nam svojega Duha, o Gospod.

V boju proti zlu in grehu:
Daj nam svojega Duha, o Gospod.

V iskanju prave dobrine in pravega veselja:
Daj nam svojega Duha, o Gospod.

V odločitvi, da ostanemo v tebi in tvojem prijateljstvu:
Daj nam svojega Duha, o Gospod.

ODPRI NAS ZA UPANJE, O GOSPOD.
Če nas stiska greh:
Odpri nas za upanje, o Gospod.

Če nam sovraštvo zapira srce:
Odpri nas za upanje, o Gospod.

Če nas obiskuje bolečina:
Odpri nas za upanje, o Gospod.

Če nas stiska brezbrižnost:
Odpri nas za upanje, o Gospod.

Če nas izničuje bolezen:
Odpri nas za upanje, o Gospod.

Molitev

Sveti oče:
Molimo.  Jezus, naš Bog, v čudovitem zakramentu svete evharistije si nam zapustil spomin svojega trpljenja in vstajenja. Naj svete skrivnosti tvojega Telesa in Krvi tako častimo, da bomo prejemali vedno več sadov tvojega odrešenja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
R/. Amen.