Katehumenat 2020/21

Prvo srečanje KATEHUMENATA (priprava na prejem zakramentov) bo v petek, 15. oktobra 2021, ob 17. uri, v župnišču v Dravljah. Katehumenat bo vodil p. Albert Bačar. Prijavite se v župnijski pisarni ali po elektronski pošti na naslov: albert.bacar@vrn.si