Katehumenat 2017/18

Katehumenat bosta vodila p. Miran Žvanut in p. Lojze Bratina. Prijavite se v župnijski pisarni ali po elektronski pošti na naslov: miran.zvanut@rkc.si.