FINANČNO POROČILO ŽUPNIJSKE KARITAS ZA 2014

V letu 2014 je bilo vključno s postno akcijo zbranih 3.735 EUR. Za plačilo živil je bilo porabljeno 900 EUR, za plačilo najemnine mladi družini 500 EUR, za pomoč otrokom 300 EUR, poravnana je bila tudi provizija banke, za majhne pozornosti za Miklavža in ob Veliki noči je bilo za oskrbovance doma starejših občanov Dravlje porabljeno 100 EUR, poravnali smo prispevek za letovanje družine v domu Slovenske Karitas. Za plačilo položnic je bilo porabljenih 2.035 EUR. Nekaj sredstev je bilo preneseno iz leta 2013. Zato je bilo porabljenega več, kot je bilo letos zbranega.

Zahvaljujemo se vsem darovalcem za darovan denar in tudi vsem posameznikom, ki nam pomagate pri razkladanju in prenosu hrane.

V letu 2013 smo zaradi smrti izgubili tri sodelavke, dve pa zaradi zdravstvenega stanja ne moreta več sodelovati. Vabimo vse, ki ste pripravljeni, da se nam pridružite. Oglasite se v župnijski pisarni ali pa pri kateri od naših članic. Ne bojte se. Nekaj uric na mesec ni velika obveznost. Vsem naj Bog stotero povrne.


ekipa prostovoljcev župnijske Karitas Dravlje