Brat Jože Rovtar slavi diamantni jubilej redovništva

Brat Jože Rovtar je bil rojen leta 1927, v letu 1953 pa je vstopil v jezuitski noviciant v Zagrebu.  Nato je pomagal v Št. Lovrencu na Dolenjskem, bil na Bogenšperku in v Dravljah, kje je leta 1961 nastala nova župnija.  Župniku p. Lojzetu Štrublju in  kaplanu p. Francu Kovaču je bil brat Jože v veliko pomoč, saj je skrbel za kuhinjo in druge potrebne vsakdanje reči. Leta 1966 je odšel v misijone v Zambijo in tam živel in delal vse do leta 2011, ko se je vrnil v domovino, v Dravlje. Ko mu zdravje dopušča, še vedno  pomaga pri raznih opravilih, najraje pa se zadržuje  na vrtu.

Pri župnijski sveti maši je župnik p. Miran Žvanut prebral tudi voščilo, ki ga je ob tem jubileju poslal ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore:

Spoštovani brat  Jože,

pridružujem se Vam v hvaležnosti Bogu za diamantni jubilej redovnega življenja.

Bog nas je odlikoval s klicem v posvečeno življenje in nas povabil, naj z zvestim življenjem po evangeljskih svetih uboštva, pokorščine in čistosti pričujemo ljudem našega časa, da na tem svetu nimamo stalnega bivališča in zato naša srca hrepenijo po nebesih. Mnogi naši sodobniki živijo, kot da bi Boga ne bilo. Odsotnost Boga iz življenja tolikih ljudi, ali pa celo njihovo odkrito nasprotovanje Bogu in Cerkvi, povzročata toliko trpljenja, vpraševanja po smislu in iskanju odgovora in potešitve v stvareh, ki jih na koncu pustijo prazne in razočarane. To so ubogi našega časa.

Ne gre za to, da bi te ljudi obsojali, pač pa moramo v svojem posvečenem življenju stati pred Bogom, kakor je stal pred Bogom Abraham in prosil za grešno mesto, kakor je tal pred Bogom Mojzes in prosil za svoje ljudstvo. Dvigajmo svoje roke v molitvi in svoja srca v prošnji. Postanimo sporočilo upanja in veselja, ki ga Bog podarja človeku, ki se mu velikodušno odpre.

Dragi brat Jože, hvala Vam za pričevanje Vaše zvestobe, hvala Vam za Vaše molitve, hvala Vam za velikodušno služenje skozi vsa ta leta. Boga prosim, naj Vas blagoslavlja ob Vašem jubileju in Vam da potrebnih moči in milosti za veselo pričevanje Vašega redovništva.

Mir in dobro!

Msgr. Stanislav Zore OFM, nadškof

Ljubljana, 30. september 2018

 

Na TEJ povezavi lahko prisluhnete posnetku svete maše.

 

Foto in zvočni posnetek: Tomaž Celarec