Blagoslov voznikov in vozil na Krištofovo nedeljo 2020

Novice
Povej naprej!

S tem geslom smo v nedeljo, 26. julija, obhajali nedeljo svetega Krištofa. Častimo ga kot zavetnika proti nagli in neprevideni smrti. Legenda je dala pobudo, da so ga izbrali za zavetnika čolnarji in splavarji, nosači in vozniki, romarji in popotniki; v današnjem času pa avtomobilisti in piloti.

Po vseh svetih mašah smo tako na ta dan blagoslovili voznike in vozila.  V spomin smo prejeli Krištofove kartončke in nalepke,  darovana sredstva pa bodo namenjena za misijonska vozila. Preko misijonske vozniške akcije MIVA Slovenija že 33 let pomagamo slovenskim (in tudi drugim) misijonarjem v deželah tretjega sveta. 

 

BLAGOSLOV VOZIL

Molimo. Gospod naš Bog! Z zaupanjem prihajamo k tebi in te prosimo: blago+slovi vsa ta vozila, ki nam vsak dan na različne načine služijo. Obvaruj pred nesrečami in škodo vse ljudi, ki se vozijo na delo ali k razvedrilu. Pokaži nam, kako lahko s svojimi vozili lajšamo in lepšamo življenje svojim družinam in našim bližnjim in nas spodbujaj, da bomo s svojimi vozili vedno v službi dobrote, spoštovanja in ljubezni. Pomagaj nam, da bomo v prometu vedno odgovorni, obzirni in pripravljeni pomagati. Kaži nam vedno pravo pot v življenju, da se bomo vedno obnašali kot sodelavci Kristusa – ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen.

 

BLAGOSLOV VOZNIKOV

Molimo. Nebeški Oče, milostno blago+slovi vse voznike. Bodi z nami, ko smo v tem hitrem tempu življenja sredi vsakdanjega prometa. Podeli nam pozorne oči in skrbno zbranost, da nihče zaradi nas ne bo utrpel škode. Vzbujaj v nas spoštovanje do življenja, pameten odnos do tehnike in odgovornost do narave. Varuj nas in vse udeležence v prometu vseh nevarnosti in nesreč. Odvrni od nas nepazljivost, lahkomiselnost in neodgovorno hitenje. Pomagaj nam, da bomo z vso odgovornostjo skrbeli zase in za druge, da se bomo vsi z vseh poti vrnili zdravi in srečni. Ko bomo na poslednji poti, naj srečamo tebe, ki živiš in nas vodiš vekomaj.

 

BLAGOSLOV NALEPKE

Molimo. Dobri Bog, zahvaljujemo se ti, da si nam poslal svojega Sina, ki nas vodi iz teme v svetlobo. Prosimo te, na priprošnjo svetega Krištofa blago+slovi te nalepke. Naj nas spominjajo na to, da smo mi vsi Kristonosci. Pomagaj nam, da bomo z obzirnostjo, potrpežljivostjo, odgovornostjo, varnostjo in dobroto dosegali svoje cilje. To nam podéli po našem Gospodu in Bratu Jezusu Kristusu, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen.

Prejšnji prispevek
Čiščenje kinete
Naslednji prispevek
Animatorji nadaljujejo s čiščenjem